Bilgiler

Yaşlılık ve Moral

Yaşlılık Ve Moral Günümüzde uzun yaşamanın yanında daha kaliteli bir yaşam sürme ve bunu etkileyen faktörler önemli hale gelmiştir. Yaşlılık döneminde moral önemli bir belirleyicidir. Moral hem iyilik halinin hem de yaşlılıkta göz ardı edilen yaşam kalitesinin

Evde Bakım Hizmeti Nedir?

Evde Bakım Hizmeti Nedir? Evde bakım hizmetleri genel olarak, bireyin sağlığını korumak, yükseltmek, yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri tarafından bireyin kendi evinde veya yaşadığı ortamda sunulmasıdır. Sözü

Evde Bakım Hizmeti Sınıflandırmaları Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Hizmeti Sınıflandırmaları Nasıl Yapılır? Evde bakım hizmetleri, özelliği gereği üç açıdan sınıflandırılmaktadır. 1. Grup Evde Bakım Bu bakım şekli yalnızca tıbbi hizmetlerin verilmesi değil, aynı zamanda bireyin gereksinim duyabileceği sosyal hizmetleri de içine

Evde Bakım Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Evde Bakım Hizmetinin Avantajları Nelerdir? –Hastalara yaşadıkları ortamda hizmet verilmesi sayesinde özgürlük alanları ve konforları artmaktadır. – Hastaların yaşadıkları çevreleriyle olan iletişimleri onların daha hızlı iyileşmelerini sağlamaktadır. – Hastane

Demans Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Demans Tanısı Nasıl Konulmaktadır? Demans tanısı klinik değerlendirme ile konulabilir. Radyolojik, nöropsikolojik değerlendirmeler ve diğer laboratuvar incelemeleri yapılır. İncelemelerin, hastanın mental durumunu değerlendirirken yararı çok fazladır. Erken demansın tanısı özellikle