Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi

Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaşam kalitesi bireylerin kendi pozisyonlarını ve yaşamlarını kültürel ve değerler sistemi içerisinde amaçları, beklentileri, standartları ile ilişkilendirerek algılamaları anlamına gelmektedir.

Yaşlılık dönemi; yaşam kalitesinin gerilediği dönemlerden birisidir. Oysa sağlık her birey için doğumdan ölüme kadar tam bir iyilik hali olup yaşamın her döneminde her birey en nitelikli yaşamı hak etmektedir. Dolayısıyla, yaşlılık döneminde de yaşamın nitelikli olarak sürdürülebilmesi için özel çabalara gereksinim bulunmaktadır.

Yaşlılar İçin Yaşam Kalitesi Ne Anlama Gelmektedir?

Yapılan bir araştırmaya göre yaşlılar için yaşam kalitesinin anlamı aile bireyleri ve akrabalarla ilişkileri üzerinden tanımlanmıştır. Diğer bireylerle ilişkiler, sosyal ilişkiler, duygusal olarak iyilik hali gibi başlıklar da yaşlılar arasında öncelenen konular arasında olmuştur

Yaşamın Niteliğini Artırmak İçin Nelere Gereksinim duyarız?

 Bu sorunun yanıtı aslında hem çok basit, hem de çok karmaşıktır. Sağlığı, bireyin doğduğu andan ölümüne kadar bütün belirleyicileri ile birlikte değerlendirmek gerçekte anahtar yaklaşımdır. Tek bir cümlede toparlanmış olan bu yaklaşım sağlığın sosyo-ekonomik koşulları, sosyo-demografik özellikleri, kültürü, insani ve toplumsal değerleri ve daha pek çok kavramı kapsar.

Böyle bir çerçeve ise aslında sağlığa bütüncül bir yaklaşımın öncelenmesinin gereğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yukarıda belirtilen bu genel kabule ek olarak aşağıda belirtilen kimi konular bireysel düzeyde yapılması önerilen uygulamalardır:

1. Düşmelerin önlenmesi

2. Bedensel etkinliğin artırılması

3. Bağışıklama hizmetlerinin sunulması

 4. Kişisel bakım ve evde bakım hizmetlerinin sistematik olarak sunulabilmesi

5. Sosyalliğin arttırılması

6.Hijyen gereksinimlerin karşılanması

Kaynakça

Aslan D.Yaşam Kalitesi; Yaşlılık Dönemine Dair Öne Çıkanlar.Birinci Basamak İçin Temel Geriatri Sempozyum Kitabı 2012,40-42