Yaşlılıkta İdrar Kaçırma ve Öneriler

Yaşlılıkta İdrar Kaçırma ve Öneriler

İdrar kaçırma, yaşlılarımızda oldukça sık tespit edilen bir geriatrik sendromdur. Başta tıbbi ve psikososyal komplikasyonları olmak üzere, birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Sık görülmesine ve komplikasyonlarına rağmen, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihmal edilmiş bir problemdir.

İdrar kaçırma sıklığı ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. Gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde ülkemizde de 65 yaş üzerindeki bireylerin neredeyse yarısında görülmektedir.

Yaşlanmayla birlikte tüm vücut sistemlerinde olduğu gibi idrar yollarında da bazı değişiklikler meydana gelir. İdrar yolu enfeksiyonu sıklığı artışı, idrar torbası kapasitesi azalması, idrar torbası ve rahmini tutan destek dokularda zayıflama, prostat büyümesi gibi nedenler idrar kaçırma riskini arttırmaktadır.

İdrar Kaçırmanın Önlenmesine Yönelik Davranış ve Alışkanlık Değişiklikleri

Beslenme

Kafeinli ve alkollü içecekler, yatmadan önce fazlaca tüketilen sıvılar idrar kaçırma riskini arttırmaktadır. Yaşlı bireye bu konuda kısıtlamaların getirilmesi gerekmektedir.

Obezite, kronik karın içi basınç artışına neden olduğundan kilo verilmesi idrar kaçırmada azalma ve iyileşme sağlayabilir.

Kabızlık durumu idrar kaçırmayı arttıran faktörlerden biridir. Kabızlığın önlenmesi idrar kaçırmayı azaltabilmektedir. Bu nedenle lifli gıdaların tüketilmesi ile kabızlık sorunu çözülmelidir.

İdrar Torbası ( Mesane ) Eğitimi

İdrar torbası eğitimi belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği ve her hafta sürenin 15 dakika arttırılması şeklinde gerçekleşen 6-12 haftalık bir eğitim programıdır. Amaç idrar yapma hissini baskılayarak mesane kapasitesini arttırmak ve psikolojik olarak hastanın rahatladığını ifade etmesini sağlamaktır.

Tuvalete Gitme Programı Oluşturmak

Hasta gece de dahil olmak üzere uyku dışındaki tüm zamanlarda düzenli aralıklarla ( 2-4 saatte bir) tuvalete götürülür. Böylece hastanın düzenli bir programı oluşturulmuş olur. Bu uygulama ile idrar kaçırma olayından önce hastanın idrarını yapması sağlanarak, kuru kalması amaçlanır.

Özellikle demansı olan hastalarda ve mesane sorunları olan yaşlılarda bu yöntem oldukça faydalı olmaktadır.

Kaynakça

AT Işık ve ark.: Geriatrik Olgularda Üriner İnkontinans, Som Kitap, 2010

AT Işık et al.: New Horizons in Geriatric Medicine. Volume 2, Nova Science Publishers, Newyork,2014

65 Yaş ve Üzeri Yaşam Rehberi: Uzun ve Sağlıklı Yaşamak Üzerine, 2010, Mart Sayı 4

Yaşlılık Hakkında Her Şey: İdrar Kaçırma El Kitabı,2017

Premium Evde Bakım Hizmetleri

0534 732 81 32