Yaşlılıkta Gereksiz/ Fazla İlaç Kullanımına Yönelik Öneriler

Yaşlılıkta Gereksiz/ Fazla İlaç Kullanımına Yönelik Öneriler

Yapılan araştırmalara göre, yaşlılıkla birlikte meydana gelen fizyolojik değişimler sonucu, yaşlıların genç bireylere göre ilaçlardan daha fazla etkilendiği görülmektedir.

Yavaşlayan metabolizmayla birlikte kullanılan ilaçların, yaşlı vücudunu daha fazla etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yaşlıların ilaç dozunu, doktorun önerdiği dozdan daha fazla kullanması oldukça riskli bir durumdur.

Bazı yaşlı bireyler aldıkları ilaçtan fazla içmeleri durumunda, daha iyi bir sonuç elde edeceklerini düşünmektedirler. Örneğin; antibiyotik kullanımının arttırılması ve ya tansiyon ilacının fazla içilmesi gibi. Bireye bu konuda bilgi verilmesi ve ilaç kullanımının önerilen şekilde yapılması ilaç zehirlenmelerinin önlenmesinde önemli yer tutmaktadır.

Yaşlılıkta fazla ilaç kullanımına sebep olan durumlardan bir tanesi de unutkanlıktır. Bireyin ilacını alıp almadığını hatırlamaması durumunda, ilacını içmiş olsa dahi bir kez daha ilaç kullanımının olduğu görülmektedir. Bu riskin ortadan kaldırlmasında ilaç takibinin doğru şekilde yapılmasının önemi büyüktür. Bu durumda yaşlıya günlük ilaç kutuları önerilebilir ve ya ilacı içtiğinde işaretlemesi için ilaç takip listesi oluşturulabilir.

Bazı ilaçların içerdiği maddeler gereğince birlikte kullanılmamaları gerekmektedir. Bu nedenle hekim kontrollerinde bireyin kullandığı tüm ilaçları söylemesi ve ilaç saatlerinin bu duruma göre ayarlanması gerekmektedir. Yaşlı bireylerin kullandıkları ilaçların isimlerini unutmaları durumu sık yaşanmaktadır. Bu durumu önlemek için yanlarında, kullandıkları tüm ilaçların isimlerinin bulunduran bir not taşımaları sağlanabilir. Böylelilke ilaç etkileşimleri de önlenmiş olur.

KAYNAKÇA

Bahat G,Akpınar T,Turfan F,Akın S,Turfan A,Erten N,Karan M.Yaşlılıkta Akılcı İlaç Kullanımı.

Özer E,Özdemir L. Yaşlı Bireyde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 42–51