Profesyonel hemşire kadromuzla, hastamızın ihtiyacı olan hemşirelik görevlerini belirleyerek, hastamıza en uygun hemşire personelinin yönlendirmesini yapmaktayız.


Hemşiremiz evde sağlık hizmeti sunarken, haftada bir gün sorumlu hemşiremiz  ev ziyareti gerçekleştirilmektedir. Bu ev ziyaretlerinde hastamızın saatlik ve haftalık takipleri gözden geçirilir, durum değerlendirmesi yapılır ve gerekli önlemler alınır. 


Takiplerimiz saatlik, günlük ,aylık ve yıllık şekilde arşivlenmektedir. Takiplerde ortaya çıkan herhangi bir değişiklikte anında hekim desteği sağlanarak, hastanın yaşamsal fonksiyonlarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmekteyiz.
 

Hemşirelerimizin Yaptığı Uygulamalar;

- İlaç tedavisi uygulaması (damar içi ilaç uygulaması, ağızdan ilaç uygulaması, kas içi ilaç uygulaması, lavman uygulaması), 
- Yaşamsal fonksiyonların değerlendirilmesi (tansiyon takibi, kan şekeri takibi, nabız kontrolü, solunum sayısı kontrolü) takipleri,
- Pansuman uygulaması,
- Beslenme desteği,
- Kolostomi, ileostomi ve stoma bakımı,
- PEG bakımı,
- Beslenme sondası uygulaması,
- İdrar sondası uygulaması,
- Banyo/yatak banyosu